ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

การประชุมผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้อมูลผู้ถือหุ้น >

การประชุมผู้ถือหุ้น

***งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ไทย)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (อังกฤษ)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ไทย)​

หนังสือมอบฉันทะ (ไทย)
*สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร
กรุณาระบุแบบของหนังสือมอบฉันทะ มาที่ Email :
presidentoffice@amanah.co.th

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (อังกฤษ)​

หนังสือมอบฉันทะ (อังกฤษ)
*For the shareholders who would like to have proxy form in hard copy,
please inform that proxy to Email:
presidentoffice@amanah.co.th

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​

***งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ไทย)​

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (อังกฤษ)​

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ไทย)​

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (อังกฤษ)​

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
ประจำปี 2565 วันที่ 7 เมษายน 2565

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ไทย)​

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (อังกฤษ)​

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
ประจำปี 2564 วันที่ 7 เมษายน 2564

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายงานการประชุมฉบับภาษาอังกฤษ

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by