ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

การประชุมผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้อมูลผู้ถือหุ้น >

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ไทย)​

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (อังกฤษ)​

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายงานการประชุมฉบับภาษาอังกฤษ

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by