อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจเช่าซื้อ เช่าแบบลิสซิ่ง และสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าคงคลัง ให้เป็นไปตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by