สมัครสมาชิก Amanah Express

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
4. แผนที่ที่อยู่ปัจจุบัน / สถานประกอบการ จำนวน 1 ชุด

หากคุณสนใจสามารถสมัครสมาชิกเป็นผู้แนะนำสินเชื่อ (AE) มีค่าตอบแทนสูงได้ที่ สาขาอะมานะฮ์ใกล้บ้านท่านหรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณทวีศักดิ์ สุภากุล เบอร์โทร. 081 -699-3399 หรือที่ทำงาน 02-091-6456 ต่อ 3501-3 (เวลาทำการ)

ดาวนโหลดใบสมัคร สมาชิกแนะนำสินเชื่อ (AE)

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by