ธุรกิจที่ผิดต่อหลักชะรีอะฮ์

บริษัทไม่มีนโยบายประกอบธุรกิจ หรือให้สินเชื่อกับผู้ที่ประกอบธุรกิจผิดต่อหลักชะรีอะฮ์ประเภทของธุรกิจหรืออาชีพที่ผิดต่อหลักชะรีอะฮ์

1

ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ฮะรอม เช่น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากเนื้อสุกรสารหรือยาเสพติดที่ให้โทษ

2

การพนันทุกชนิด ทุกรูปแบบ เช่น ล็อตเตอรี่ คาสิโน บ่อนการพนัน หรือการแข่งม้า เป็นต้น

3

ธุรกิจสื่อลามกอนาจารทุกประเภท ทุกชนิด

4

ธุรกิจที่มีรายได้จากดอกเบี้ยเป็นรายได้หลัก

5

ธุรกิจที่ผิดต่อศีลธรรมอันดี เช่น การค้าประเวณี การค้ายาเสพติดให้โทษ เป็นต้น

6

ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและค้าอาวุธทุกประเภท

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by