ธุรกิจที่ผิดต่อหลักชะรีอะฮ์

บริษัทไม่มีนโยบายประกอบธุรกิจ หรือให้สินเชื่อกับผู้ที่ประกอบธุรกิจผิดต่อหลักชะรีอะฮ์ประเภทของธุรกิจหรืออาชีพที่ผิดต่อหลักชะรีอะฮ์

1

ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ฮะรอม เช่น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากเนื้อสุกรสารหรือยาเสพติดที่ให้โทษ

2

การพนันทุกชนิด ทุกรูปแบบ เช่น ล็อตเตอรี่ คาสิโน บ่อนการพนัน หรือการแข่งม้า เป็นต้น

3

ธุรกิจสื่อลามกอนาจารทุกประเภท ทุกชนิด

4

ธุรกิจที่มีรายได้จากดอกเบี้ยเป็นรายได้หลัก

5

ธุรกิจที่ผิดต่อศีลธรรมอันดี เช่น การค้าประเวณี การค้ายาเสพติดให้โทษ เป็นต้น

6

ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและค้าอาวุธทุกประเภท

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by