หน้าแรก >>

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ สาขา กรุงเทพฯ

16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไทแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Call Center

02-091-6456

ติดตามเราได้ที่

ภาคใต้ มี 14 สาขา

1. สาขา กระบี่
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 88/21  หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

โทรศัพท์ :  075-656-933, 088-088-3093

google Map
2. สาขา ปัตตานี
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 51/6  ถนนกะลาพอ ตำบลจะบังติกอ  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ :  073-337-109, 081-702-8597

google Map
3. สาขา ภูเก็ต
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 96/13 หมู่ที่ 1  ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ :  076-261155, 081-9161474

google Map
4. สาขา ยะลา
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 102/13 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ :  073-361-123, 095-204-3255

google Map
5. สาขา สุราษฎร์ธานี
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 148/217 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000

โทรศัพท์ :  077-922-020, 095-204-3257

google Map
6. สาขา พัทลุง
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 230/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 93000

โทรศัพท์ :  074-673-804, 095-204-3266

google Map
7. สาขา นครศรีธรรมราช
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 128/3 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ :  075-432-075, 095-204-3264

google Map
8. สาขา นราธิวาส
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 143/18 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ :  073-514-422, 095-204-3265

google Map
9. สาขา ตรัง
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 457  ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ :  075-290-852, 095-204-3256

google Map
10. สาขา ชุมพร
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 235/12 หมู่ที่ 1 ถนนชุมพร-ระนอง  ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000

โทรศัพท์ :  077-501-596, 095-204-3267

google Map
11. สาขา ระนอง
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 156/19  หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม  ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง  85000

โทรศัพท์ :  077-826-946, 095-204-3268

google Map
12. สาขา หาดใหญ่
(ต.คลองแห)
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 500/77 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ :  074-214142, 088-088-3094

google Map
13. สาขา สงขลา
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : เลขที่ 81/78 หมู่ 10 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ :  074-373629, 095-204-3263

google Map

*ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสาขาย่อยนาทวี(หาดใหญ่) กรุณาติดต่อที่สาขาสงขลา โทร.095-204-3263

14. สาขา เวียงสระ
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 202/4 หมู่ที่ 1  ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

โทรศัพท์ :  077-310951, 077-310952,095-2043261

google Map

*ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสาขาสตูล กรุณาติดต่อที่สาขาหาดใหญ่ โทร.088-088-3094*

* ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสาขาพังงา กรุณาติดต่อที่สาขาภูเก็ต โทร.081-916-1474*

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 14 สาขา

1. สาขา ขอนแก่น
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 272/14 หมู่ที่ 12 บริเวณโลตัสขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ :  02-091-6460, 081-359-8583

google Map
2. สาขา อุดรธานี
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 320/34 หมู่ที่ 8 ซอยบ้านบงคำ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ :  02-091-6462, 081- 359- 7648

google Map
3. สาขา อุบลราชธานี
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 219 หมู่ที่ 20 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ :  045-316-855, 045-316-856,082-486-3475

google Map
4. สาขา นครราชสีมา
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 230/10 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ :  044-242422, 081-3598588

google Map
5. สาขา ปากช่อง
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 71/8 ถนนมิตรภาพ 2 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ :  044-313-237, 095-204-9621

google Map
6. สาขา สกลนคร
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 156/3 ถนนมรรคาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ :  042 093 390, 095-204-9625

google Map
7. สาขา มหาสารคาม
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 331/4 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ :  043-024-150, 095-204-3274

google Map
8. สาขา ยโสธร
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 100/16 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

โทรศัพท์ :  045-971-750, 095-204-3273

google Map
9. สาขา ร้อยเอ็ด
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 316/11 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ :  043-034-357, 095-204-9628

google Map
10. สาขา สุรินทร์
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 460 หมู่ที่ 13 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ :  044-064-671, 095-204-3270

google Map
11. สาขา ศรีสะเกษ
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 90/10-11 หมู่ที่ 11 ถนนศรีสะเกษ-อุทุมพร ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  33000

โทรศัพท์ :  045 963 391, 095-204-9626

google Map
12. สาขา หาดใหญ่
(ต.คลองแห)
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 500/77 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ :  074-214142, 088-088-3094

google Map
12. สาขา กาฬสินธุ์
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 105/8  ถนนกุดยางสามัคคี ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ :  02-091-6550, 095-204-9638

google Map
13. สาขา ชัยภูมิ
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 69/28 ก ถนนชัยประสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์ :  044-821-696, 095-204-9631

google Map
14. สาขา ชุมแพ
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 55/6 หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

โทรศัพท์ :  043-306-192  , 083-990-9546

google Map

*ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสาขาบุรีรัมย์ กรุณาติดต่อที่สาขาสุรินทร์ โทร.095-204-3270*

*ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสาขาหนองคาย กรุณาติดต่อที่สาขาอุดรธานี โทร.081-359-7648*

*ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสาขามุกดาหาร กรุณาติดต่อที่สาขาสกลนคร โทร.095-204-9625*

ภาคกลางตะวันออก มี 8 สาขา

1. สาขา สมุทรปราการ
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 145/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

โทรศัพท์ :  02-116-6605  , 083-990-9564

google Map
2. สาขา ฉะเชิงเทรา
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 108/22  ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ :  033-023-096, 081-359-7639

google Map
3. สาขา สระบุรี
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 76/11 ถนนเศรษฐสัมพันธ์ ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140

โทรศัพท์ :  036-380-157, 095-204-3259

google Map
4. สาขา ชลบุรี
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 23/153 หมู่ที่ 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  20000

โทรศัพท์ :  038-190-357 , 095-204-9630

google Map
5. สาขา ปราจีนบุรี
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 559/4 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 25140

โทรศัพท์ :  037-210-323, 095-204-9635

google Map
6. สาขา ปทุมธานี
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 39/271 โครงการศุภลักษณ์ซิตี้ (คลอง 7) หมู่ที่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ :  02-581-5122, 095-204-3272

google Map
7. สาขา ระยอง
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 111/42  หมู่ที่ 4 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140

โทรศัพท์ :  038-020 297, 095-204-3269

google Map
8. สาขา นนทบุรี
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 324/24  โครงการ เจ อเวนิว บางบัวทอง-รัตนาธิเบศร์ หมู่ที่ 6 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทรศัพท์ :  02-115-5811 , 088-981-8321

google Map

*ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสาขานครนายก กรุณาติดต่อที่สาขาปทุมธานี โทร.095-204-3272*

*ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสาขาอ่างทอง กรุณาติดต่อที่สาขาชัยนาท โทร.095-204-9633*

ภาคกลางตะวันตก มี 7 สาขา

1. สาขา อยุธยา
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 161/38 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ :  035-900-634, 081-916-0975

google Map
2. สาขา สุพรรณบุรี
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 293/6 หมู่ที่ 4 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ :  035-962-240, 095-204-3258

google Map
3. สาขา กาญจนบุรี
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 529/1 ถนนแสงชูโตใต้ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ :  034-511-433, 095-204-9636

google Map
4. สาขา ราชบุรี
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 157 หมู่ที่ 10 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ :  032-735-649, 095-204-9623

google Map
5. สาขา ประจวบคีรีขันธ์
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 99/105 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

โทรศัพท์ :  032-825818, 095 204 9637

google Map
6. สาขา เพชรบุรี
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 119/4 หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ :  032-490-036, 095-204-9634

google Map
7. สาขา นครปฐม
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 888/7 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ :  034-300109, 081-916-1327

google Map

*ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสาขาสมุทรสงคราม กรุณาติดต่อที่สาขาราชบุรี โทร.095-204-9624*

ภาคเหนือ มี 5 สาขา

1. สาขา นครสวรรค์
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : เลขที่ 105/15 หมู่ 9 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรรค์ 60000

โทรศัพท์ :  056-001-115, 080-998-2205

google Map
2. สาขา กำแพงเพชร
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 643/36 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ :  055-258-398, 080-998-2313

google Map
3. สาขา พิษณุโลก
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 399/20 ถนนสีหราชเดโชชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ :  055-258-398, 080-998-2206

google Map
4. สาขา ชัยนาท
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 132/3 ถนนพรหมประเสริฐ  ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  17000

โทรศัพท์ :  056-412-117, 095-204-9633

google Map
5. สาขา เพชรบูรณ์
Read More
View Less

ที่ตั้งสำนักงานและสาขา : 54/20 หมู่ที่2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ :  056-720-070, 085-834-5793

google Map

ร้องเรียน

กรณีต้องการร้องเรียน

1.ดาวน์โหลด "แบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน"

2.เขียนเรื่องร้องเรียนตามแบบฟอร์ม

3.ส่งแบบฟอร์มได้ 2 ช่องทาง

3.1 ทางไปรษณีย์ ส่งที่
ส่วนกำกับและปฏิบัติตามเกณฑ์ ฝ่ายกฎหมาย บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

3.2 ทาง e-mail ส่งที่ compliance@amanah.co.th

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by