สินเชื่อรถยนต์ ซื้อขายกันเอง (กลุ่มเครือญาติ/เพื่อนฝูง)

ผลิตภัณฑ์ ATM

ซื้อขายกันเอง (กลุ่มเครือญาติ/เพื่อนฝูง)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เอกสารประกอบขอสินเชื่อ

บัตรประชาชนตัวจริง

เล่มทะเบียนรถยนต์/
สำเนาทะเบียนรถ

เอกสารแสดงรายได้หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

สมัครสินเชื่อ

ออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน ก่อนประเมินวงเงินสินเชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ขอบคุณครับ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่านโดยเร็ว
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by