เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหลักชะรีอะฮ์

หลักอิญาเราะฮ์ วะ อิกตินาอ์)​

หลักอิญาเราะฮ์ วะ อิกตินาอ์ (Ijarah wa Iqtina หรือ Islamic Hire Purchase)        คือสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน สินเชื่อภายใต้หลัก อิญาเราะฮ์ วัล อิกตินาอ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อทรัพย์สินมาให้ลูกค้าเช่า โดยจะประกอบไปด้วย 2 ธุรกรรม คือธุรกรรมแรกจะเป็นสัญญาการเช่าหรืออิญาเราะฮ์ (Ijarah)โดยให้คำมั่น (WA-ADหรือ Promise)ว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นให้กับลูกค้า ลูกค้าจะได้รับการโอนกรรมสิทธ์ในทรัพย์สิน (ownership)ผ่านการให้หรือฮิบะห์ (Gift) หลังจากที่มีการจ่ายค่าเช่างวดสุดท้าย

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ตามหลักชะรีอะฮ์ (อิญาเราะฮ์ วะ อิกตินาอ์)

หลัก บัยอ์ อัล อีนะฮ์​

หลักบัยอ์ อัลอีนะฮ์ Bai’al-Inah (การขายและซื้อคืนทันที)     คือ การขายและซื้อคืนทรัพย์สิน ซึ่งมีผู้ขายและ ผู้ซื้อคืนทรัพย์สินเป็นบุคคลคนเดียวกัน นั่นคือ ผู้ขายจะขายทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อก่อนโดยรับชำระเป็นเงินสด และผู้ขายจะซื้อทรัพย์สินเดียวกันนั้นคืนทันทีโดยการผ่อนชำระ ซึ่งราคาขายโดยการผ่อนชำระ จะสูงกว่าราคาขายที่เป็นเงินสด และสามารถเป็นได้ในลักษณะกลับกัน คือ ขายทรัพย์สินก่อนโดยรับชำระแบบผ่อน และขายทรัพย์สินคืนชำระด้วยเงินสดซึ่งมีราคาต่ำกว่า​

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ตามหลัก
บัยอ์ อัล อีนะฮ์​

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์