สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

ประเภทสินเชื่อ

วงเงินอนุมัติสูงสุด (ของราคาประเมินรถยนต์)

อายุรถยนต์สูงสุด

ระยะเวลาผ่อนเลือกได้สูงสุดถึง

อัตรากำไร (Effective Rate)

อัตรากำไรเริ่มต้น

ปิดบัญชีก่อนกำหนด

แบบไหนที่เหมาะกับคุณ

ไม่โอนเล่มทะเบียนรถยนต์

130%*

17 ปี

84 งวด

ไม่เกิน 24% ต่อปี

1.58 ต่อเดือน**(Effective Rate)

คำนวณอัตรากำไรจนถึงวันปิดบัญชีเท่านั้น

*มีแผนที่จะปิดบัญชีก่อนครบอายุสัญญา
* เน้นจ่ายค่างวดแต่ละเดือนเกินกว่ายอดที่กำหนด

ไม่โอนเล่มทะเบียนรถยนต์

130%*

17 ปี

84 งวด

ไม่เกิน 24% ต่อปี

1.58 ต่อเดือน**(Effective Rate)

คำนวณอัตรากำไรจนถึงวันปิดบัญชีเท่านั้น

*มีแผนที่จะปิดบัญชีก่อนครบอายุสัญญา
* เน้นจ่ายค่างวดแต่ละเดือนเกินกว่ายอดที่กำหนด

*วงเงินอนุมัติและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

**อัตรากำไร คำนวณที่ระยะเวลาผ่อน 48 งวด

การเปิดเผยข้อมูล

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ปี 2567

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ไตรมาสที่ 2/2567

DOWNLOAD

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ไตรมาสที่ 1/2567

DOWNLOAD

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ปี 2566

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ไตรมาสที่ 4/2566

DOWNLOAD

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ไตรมาสที่ 3/2566

DOWNLOAD

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ไตรมาสที่ 2/2566

DOWNLOAD

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ไตรมาสที่ 1/2566

DOWNLOAD

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ปี 2565

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ไตรมาสที่ 3/2565

DOWNLOAD

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ ไตรมาสที่ 4/2565

DOWNLOAD

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

เสริมสภาพคล่อง ช่วยคุณผ่อนคลายการเงิน

วงเงินสูง-ไม่มีขั้นต่ำ

ไม่เช็คเครดิตบูโร

ไม่ใช้ผู้ค้ำ

อนุมัติง่าย-เอกสารไม่ยุ่งยาก

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เอกสารประกอบขอสินเชื่อ

บัตรประชาชนตัวจริง

เล่มทะเบียนรถยนต์/
สำเนาทะเบียนรถ

เอกสารแสดงรายได้หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

สมัครสินเชื่อ

ออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน ก่อนประเมินวงเงินสินเชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ คลิกClick

ขอบคุณครับ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่านโดยเร็ว
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by