ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

แบบฟอร์ม 56-1

นักลงทุนสัมพันธ์ >เอกสารเผยแพร่ >

แบบฟอร์ม 56-1

แบบแสดงรายการประจำปี 2562
(แบบ 56-1)

แบบแสดงรายการประจำปี 2561
(แบบ 56-1)

แบบแสดงรายการประจำปี 2562
(แบบ 56-1)

แบบแสดงรายการประจำปี 2561
(แบบ 56-1)

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by