December 17, 2021

เสริมสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกันระหว่างไอแบงก์กับอะมานะฮ์​

เมื่อเร็วๆนี้ บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่งได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การให้บริการแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ ATM (Auto to Money) ระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยไอแบงก์จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อของอะมานะฮ์ฯให้แก่ลูกค้าที่มีควาประสงค์จะขอสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วโดยผ่านช่องทางสาขาของไอแบงก์ที่มีมากกว่า 97 แห่งกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพร้อมกันนี้ยังได้จัดโครงการเสริมสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกันระหว่างไอแบงก์ กับบริษัทฯ โดยทีมผู้บริหารภาค ได้เดินทางเข้าพบและแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ ATM เงินด่วน ทั้งทาง onsite และ online เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทีมงานสาขาแต่ละสำนักงานเขตของ ไอแบงก์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในปี 2565​

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by