January 11, 2567

AMANAH สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเยาวชนของชาติ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง โดยคุณอภิชาติ โยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์และบัญชี เป็นตัวแทนของบริษัทฯ มอบเงิน สิ่งของและน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยกลุ่มพัฒนาชุมชนบ้านครัวเหนือ และจิตอาสา เขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเด็กๆ ในชุมชนฯ โดยมีคุณอาคม อินปันแก้ว ประธานกลุ่มพัฒนาชุมชนบ้านครัวเหนือ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by