June 17, 2021

อะมานะฮ์ ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง โดยคุณมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการบริษัท ให้เกียรติมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมสงเคราะห์ผู้พิการ และผู้ยากไร้ โดยมีคุณประกอบ ล่าดี ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมสมาคมฯ เป็นตัวแทนรับมอบ โดยตร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทางสมาคมฯได้จัดโครงการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ให้ แก่ผู้พิการ และจะมีพิธีมอบ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมนันทอุทยานสโมสรฐานทัพเรือกรุงเทพ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและผู้ยากไร้ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัท ที่พร้อมจะสนับสนุน กิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตลอดมา

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by