February 23, 2567

Amanah ร่วมแสดงความยินดีกับ MD.ใหม่สหการประมูล

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง โดยคุณภาณุวัชร วรรณพินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสและคุณวิมลวรรณ เดชดำรง ผู้อำนวยการ ฝ่ายพิจารณาราคาและบริหารทรัพย์สิน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณสุธี สมาธิ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบตำแหน่งประธานสายงานธุรกิจสัมพันธ์และการตลาด บมจ. สหการประมูล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ณ สำนักงานใหญ่สหการประมูล

Click

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by