November 24, 2566

AMANAH ร่วมแสดงความยินดีกับ จุฬาราชมนตรี คนที่ 19

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง โดย ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ คุณมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการบริษัท พร้อมด้วยดร.ศิริเพชร สุนทรวิภาต ผู้บริหารงาน คุณอภิชาติ โยกุล และคุณพรธนา วันเกิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมแสดงความยินดี กับอาจารย์อรุณ บุญชม ประธานกรรมการชะรีอะฮ์ของบริษัทฯ ผู้ได้รับการสรรหาและความเห็นชอบจาก คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศให้ดำรงตำแหน่ง จุฬาราชมนตรีคนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย ณ โรงเรียนมิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์ (บ้านดอน) ซอยทองหล่อ 55

Click

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by