January 5, 2022

อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ร่วมงาน เปิดอาคารหลังใหม่เพื่อมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 นายสุเมธ แพหมัด ผู้อำนวยการภาคใต้ตอนล่าง และนายรุสลัน และหวัง ผู้จัดการสาขา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาขาหาดใหญ่ บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ร่วมงานเปิดอาคารหลังใหม่ โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ ทั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษา นาฬิกาแขวนผนังและตู้ทำน้ำดื่มให้กับโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ โดยมี ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือเป็นตัวแทนรับมอบให้กับทางโรงเรียนฯ เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจ และแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียนฯ​

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by