October 24, 2566

AMANAH เข้าร่วมพิธีฝังมัยยิตหรือร่าง พิธีวางดินพระราชทาน

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง โดยอาจารย์อรุณ บุญชม ประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ในฐานะประธานกรรมการชะรีอะฮ์ ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ คุณนิพนธ์ ฮะกีมี รองประธานกรรมการบริษัทฯ คุณธีระ ยีโกบ กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดย ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารฯ และผู้บริหารของธนาคารฯ เข้าร่วมพิธีละหมาดญะนาซะห์ และพิธีฝังมัยยิต หรือร่าง ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คนที่ 18 ที่ถึงแก่อนิจกรรม ในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 ณ มัสยิดกลางประจำ จังหวัดสงขลา

Click

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by