February 14, 2567

AMANAH จัดฝึกอบรมทีมงานการตลาด ภาคใต้ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ร่วมกับ บมจ. ไทยประกันชีวิต จัดฝึกอบรม “โครงการคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ผลิตภัณฑ์ (PPI) และผลิตภัณฑ์ มีรถ มีเงิน” แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การตลาดของทีมงานภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 14 สาขา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ และคุณมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการบริษัท มอบนโยบายการตลาดและเป้าหมายของบริษัทในปี 2567 เพื่อสร้างความเข้าใจ และแนวทางการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างยอดธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้ โดยมีคุณเกริกเกียรติ กู้เกียรตินันท์ ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจการตลาด เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ พร้อมกันนี้ ได้ชี้แนะแนวทางการสร้างยอดธุรกิจตามนโยบายบริษัท โดยมี ผู้บริหารจากฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมบรรยายความรู้ด้านกระบวนการ ทำงาน พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น G โรงแรมสการ์เลท จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by