อะมานะฮ์ ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง โดยคุณมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการบริษัท ให้เกียรติมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมสงเคราะห์ผู้พิการ และผู้ยากไร้ โดยมีคุณประกอบ ล่าดี ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมสมาคมฯ เป็นตัวแทนรับมอบ โดยตร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทางสมาคมฯได้จัดโครงการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ให้ แก่ผู้พิการ และจะมีพิธีมอบ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมนันทอุทยานสโมสรฐานทัพเรือกรุงเทพ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและผู้ยากไร้ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัท ที่พร้อมจะสนับสนุน กิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตลอดมา

บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยมีพลเอก ดร.ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมฯ และดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมฯ และตอบข้อซักถามในวาระต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น ณ ห้องแกรนด์มีรอซ 1 โรงแรมอัลมีรอซ โฮเต็ล แบงค็อก กรุงเทพฯ

อะมานะฮ์ สนับสนุนการศึกษา เยาวชนไทย

บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง โดยคุณชวลิต รงค์ทอง ผู้จัดการภาคเหนือตอนล่าง และคุณอนิวัฒน์ โพธิ์ยิ้ม

ผู้จัดการสาขานครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมีคุณทวีศักดิ์ พามา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

9 มี.ค. 64 อะมานะฮ์ ร่วมพิธีลงนามโครงการ PDPA

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง โดย ดร.ศิริเพชร สุนทริวิภาต รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนของบริษัทฯ
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามการจัดทำโครงสร้างการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (โครงการ PDPA)

3 ก.พ. 64 AMANAHบริจาคปฏิทินเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง โดยส่วนสื่อสารองค์กร เดินทางไปมอบปฏิทินเก่าที่ไม่ใด้ใช้งานแล้ว ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ ได้ช่วยกันเก็บรวบรวม เพื่อนำมาบริจาคให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อ
คนตาบอด

23 พ.ย.63 Amanah ฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดอบรม
"ฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563"

2 พ.ย. 2563 AMANAH ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล

บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิชะกาตและสาธารณกุศล จังหวัดยะลา โดยมีคุณสุเมธ
แพหมัด ผู้อำนวยการภาคใต้ตอนล่าง

AMANAH ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง โดยคุณอภิชาติ โยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กร เป็นตัวแทนของบริษัทฯ มอบกล่องและซองกระดาษที่พนักงานบริษัทฯ ร่วมกันบริจาค ในแคมเปญ "ไปรษณีย์REBOX" เพื่อนำไปไซเคิล เป็นชุดโต๊ะ เก้าอี้ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าเยี่ยมชม บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 คณะอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยคุณสิริพร สงบธรรม เลขาธิการสมาคมฯนำคณะอาสาฯ เข้าเยี่ยมชม และรับฟังวิสัยทัศน์ธุรกิจเช่าซื้อในแนวทางของIsalamic Finance

AMANAH จัดกิจกรรมครบรอบ 28 ปี

บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง โดย ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาทให้กับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปีของบริษัทฯ โดยจัดกิจกรรม Amanah Walk & Run 2020 ให้พนักงานของบริษัทฯ ร่วมกันวิ่งสะสมแต้มในโครงการ maiA Virtual Run 2020

Amanah มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทศกาลอาหารมุสลิม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ได้รับเกียรติจากคุณธีระ ยี่โกบ กรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยคุณประกอบ ก่อวงษ์ ผู้อำนวยการภาคใต้ตอนบน และคุณศุภชัย ต่วนมิหน้า ผู้จัดการภาคใต้ตอนบน และทีมงาน มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทศกาลอาหารมุสลิม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง "ธ.อิสลามฯ"กับ "บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง"

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นำโดยคุณธนสาร สุรวุฒิกุล ประธานอนุกรรมการกำกับความเสี่ยง และทีมผู้บริหารด้านบริหารความเสี่ยง เข้าพบ ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ และคุณมนต์ชัย รัตนเสถียร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง เพื่อหารือร่วมกันในประเด็นการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

งานทำบุญบริษัท(ตามหลักศาสนาอิสลาม)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดงานทำบุญบริษัทฯ (ตามหลักศาสนาอิสลาม) ซึ่งมีการขอดุอาร์(ขอพร) นำโดยอาจารย์อรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการชะรีอะฮ์ กรรมการชะรีอะฮ์ และคณะโต๊ะครู โดยมีกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และพนักงานมุสลิม ประจำสำนักงานใหญ่

ลงนามสัญญาสินเชื่ออัตรากำไรพิเศษ (Soft Loan) กับธนาคารออมสิน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง โดย ดร. นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ
และคุณมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการบริษัท ร่วมลงนามสัญญาวงเงินสินเชื่อ อัตรากำไรพิเศษ (Soft Loan)กับธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ ในการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส c0VI0-19

อะมานะฮ์เพื่อสังคม...กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 คุณอร่ามศรี เงินวิจิตร หัวหน้าสำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราปถัมภ์ รับมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่ จากส่วนสื่อสารองค์กร บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยรายได้จะนำไปสนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน

ทริสเรทติ้ง จัดอันดับอะมานะฮ์

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตองค์กรชั้นนำของประเทศไทย นำโดยคุณนฤมล ชาญชนะวิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นักวิเคราะห์ และทีมงาน เข้าพบ ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ และคุณมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเกี่ยวกับพัฒนาการของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นใหญ่

...
...
รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ไม่เช็คเครดิต,บริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์,สินเชื่อ อิสลาม,จํานําเล่มทะเบียนรถ,จํานําทะเบียนรถ ไม่เช็คบูโร,บริษัทลิสซิ่ง,บริษัทสินเชื่อรถยนต์,รับรีไฟแนนซ์รถยนต์,ย้ายไฟแนนซ์รถยนต์,จํานําเล่มทะเบียน,จํานําทะเบียนรถยนต์ ไม่ต้องมีคนค้ํา,เช่าซื้อรถยนต์,สินเชื่อรถ,สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ,สินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุด
บริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์,สินเชื่อ อิสลาม,จํานําเล่มทะเบียนรถ

โทร 02-091-6456

Call Center