เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่าง บริษัท อะมานะฮ์ ลิสชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยคุณเกริกเกียรติ กู้เกียรตินันท์ ผู้บริหารฝ้ายธุรกิจ-การตลาด 2 กับสหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จำกัด โดยคุณสมควร มาตชาย ประธานสหกรณ์ และคุณอภินันท์ แสล่หมัน ผู้จัดการใหญ่ โดยมีคุณเสียงชัย ลุยากร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาการตลาด และช่องทางธุรกิจ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายช่องทางการให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ และให้บริการทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์แก่ลูกค้ามุสลิมในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ผ่านช่องทางการบริการของสหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ และยังได้รับเกียรติจากคุณอัสนาวี มุคุระ ประธาน-กรรมการอิสลาม จังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีฯ คุณสมชาย บวรสันติสุทธิ์ ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจการตลาด 1 คุณประกอบก่อวงษ์ ผู้อำนวยการภาคใต้ตอนบน และ คุณกริชชัยเชษฐ์ ภักดีเจริญ ผู้จัดการภาคใต้ตอนบน และเจ้าหน้าที่สาขากระบี่

ร่วมในพิธีฯ ณ อาคารคลับเฮ้าส์ SKF Stadium Sport Club จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่าง บริษัท อะมานะฮ์ ลิสชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยคุณเกริกเกียรติ กู้เกียรตินันท์ ผู้บริหารฝ้ายธุรกิจ-การตลาด 2 กับสหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จำกัด โดยคุณสมควร มาตชาย ประธานสหกรณ์ และคุณอภินันท์ แสล่หมัน ผู้จัดการใหญ่ โดยมีคุณเสียงชัย ลุยากร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาการตลาดและช่องทางธุรกิจ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายช่องทางการให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ และให้บริการทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์แก่ลูกค้ามุสลิมในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ผ่านช่องทางการบริการของสหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ และยังได้รับเกียรติจากคุณอัสนาวี มุคุระ ประธาน -กรรมการอิสลาม จังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีฯคุณสมชาย บวรสันติสุทธิ์ ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจการตลาด 1 คุณประกอบก่อวงษ์ ผู้อำนวยการภาคใต้ตอนบน และ คุณกริชชัยเชษฐ์ ภักดีเจริญ ผู้จัดการภาคใต้ตอนบน และเจ้าหน้าที่สาขากระบี่ ร่วมในพิธีฯ ณ อาคารคลับเฮ้าส์ SKF Stadium Sport Club จังหวัดกระบี่

รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ไม่เช็คเครดิต,บริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์,สินเชื่อ อิสลาม,จํานําเล่มทะเบียนรถ,จํานําทะเบียนรถ ไม่เช็คบูโร,บริษัทลิสซิ่ง,บริษัทสินเชื่อรถยนต์,รับรีไฟแนนซ์รถยนต์,ย้ายไฟแนนซ์รถยนต์,จํานําเล่มทะเบียน,จํานําทะเบียนรถยนต์ ไม่ต้องมีคนค้ํา,เช่าซื้อรถยนต์,สินเชื่อรถ,สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ,สินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุด
บริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์,สินเชื่อ อิสลาม,จํานําเล่มทะเบียนรถ

โทร 02-091-6456

Call Center

พิธีลงนาม MOU ระหว่าง Amanah กับสหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ