บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัทฯ ผ่านโปรแกรม Z00M ONLINE โดยมี พลเอก ดร.ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ และ ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ SPU โดยมี คุณมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการบริษัท และ คุณพรธนา วันเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายอวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เป็นพยาน เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตคุณภาพ ตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมการประกอบการของธุรกิจ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัทฯ ผ่านโปรแกรม Z00M ONLINE โดยมี พลเอก ดร.ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ และ ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ SPU โดยมี คุณมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการบริษัท และ คุณพรธนา วันเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายอวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เป็นพยาน เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตคุณภาพ ตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมการประกอบการของธุรกิจ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ไม่เช็คเครดิต,บริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์,สินเชื่อ อิสลาม,จํานําเล่มทะเบียนรถ,จํานําทะเบียนรถ ไม่เช็คบูโร,บริษัทลิสซิ่ง,บริษัทสินเชื่อรถยนต์,รับรีไฟแนนซ์รถยนต์,ย้ายไฟแนนซ์รถยนต์,จํานําเล่มทะเบียน,จํานําทะเบียนรถยนต์ ไม่ต้องมีคนค้ํา,เช่าซื้อรถยนต์,สินเชื่อรถ,สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ,สินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุด
บริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์,สินเชื่อ อิสลาม,จํานําเล่มทะเบียนรถ

โทร 02-091-6456

Call Center

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)​