เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การให้บริการแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ ATM(Auto to Money) ระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประทศไทย(ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร และบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดย ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ โดยมี พลเอก ดร.ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ นายวิสุทธ์ บริบูรณ์ รองกรรรมการผู้จัดการธนาคารฯ และนายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการบริหารบริษัทฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องโถง ชั้น 23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (อาคารคิวเฮ้าส์อโศก)

ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือดังกล่าว ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างไอแบงก์และบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อก่อให้เกิด SYNERGY ระหว่างกัน  โดยไอแบงก์ จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อของอะมานะฮ์ฯ ให้แก่ลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วส่งให้แก่อะมานะฮ์ฯ ซึ่งปัจจุบันอะมานะฮ์ฯ มีสาขาจำนวน 44 แห่ง และไอแบงก์ มีสาขาจำนวน 97 แห่ง กระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ขณะเดียวกันอะมานะฮ์ฯ ยังมีนโยบายที่จะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นในปีนี้และปีหน้า เพื่อขยายงานด้านการตลาดสินเชื่อตามแผนธุรกิจที่วางไว้ นอกจากนี้ การผสานความร่วมมือกันในวันนี้เป็นเพียงก้าวแรกในการเริ่มต้นของการเปิดโอกาสให้ไอแบงก์และอะมานะฮ์ฯ ดำเนินความร่วมมือทางธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไปในอนาคต และยังสามารถมอบบริการที่ครอบคลุมลูกค้าทั่วประเทศได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นอีกด้วยสำหรับลูกค้าที่มีความสนใจใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว สามารถติดต่อได้ที่สาขาของไอแบงก์ และสาขาของอะมานะฮ์ฯ ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การให้บริการแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ ATM(Auto to Money) ระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประทศไทย(ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร และบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดย ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ โดยมี พลเอก ดร.ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ นายวิสุทธ์ บริบูรณ์ รองกรรรมการผู้จัดการธนาคารฯ และนายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการบริหารบริษัทฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องโถง ชั้น 23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (อาคารคิวเฮ้าส์อโศก)

ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือดังกล่าว ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างไอแบงก์และบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อก่อให้เกิด SYNERGY ระหว่างกัน  โดยไอแบงก์ จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อของอะมานะฮ์ฯ ให้แก่ลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วส่งให้แก่อะมานะฮ์ฯ ซึ่งปัจจุบันอะมานะฮ์ฯ มีสาขาจำนวน 44 แห่ง และไอแบงก์ มีสาขาจำนวน 97 แห่ง กระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ขณะเดียวกันอะมานะฮ์ฯ ยังมีนโยบายที่จะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นในปีนี้และปีหน้า เพื่อขยายงานด้านการตลาดสินเชื่อตามแผนธุรกิจที่วางไว้ นอกจากนี้ การผสานความร่วมมือกันในวันนี้เป็นเพียงก้าวแรกในการเริ่มต้นของการเปิดโอกาสให้ไอแบงก์และอะมานะฮ์ฯ ดำเนินความร่วมมือทางธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อไปในอนาคต และยังสามารถมอบบริการที่ครอบคลุมลูกค้าทั่วประเทศได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นอีกด้วยสำหรับลูกค้าที่มีความสนใจใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว สามารถติดต่อได้ที่สาขาของไอแบงก์ และสาขาของอะมานะฮ์ฯ ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ไม่เช็คเครดิต,บริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์,สินเชื่อ อิสลาม,จํานําเล่มทะเบียนรถ,จํานําทะเบียนรถ ไม่เช็คบูโร,บริษัทลิสซิ่ง,บริษัทสินเชื่อรถยนต์,รับรีไฟแนนซ์รถยนต์,ย้ายไฟแนนซ์รถยนต์,จํานําเล่มทะเบียน,จํานําทะเบียนรถยนต์ ไม่ต้องมีคนค้ํา,เช่าซื้อรถยนต์,สินเชื่อรถ,สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ,สินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุด
บริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์,สินเชื่อ อิสลาม,จํานําเล่มทะเบียนรถ

โทร 02-091-6456

Call Center

ไอแบงก์และอะมานะฮ์ ผสานพลังความร่วมมือ สร้างความเติบโตก้าวไกลของทั้งสององค์กร