ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดอบรม"ฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟประจำปี 2564"แก่ผู้บริหารและพนักงาน สำนักงานใหญ่โดยวิทยากรจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทองซึ่งการฝึกซ้อมดังกล่าว ได้จัดปฏิบัติการซ้อมอพยพหนีไฟเสมือนจริงเพื่อเป็นการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ผนักงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน โดยมีคุณพรธนา วันเกิดผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทริพยากรบุคคลฯในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนอพยพหนีไฟ และคุณอภิชาติ โยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงฯ ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการแผนอพยพหนีไฟ นำทีมพนักงานฝึกซ้อมฯ เมื่อวัน 20 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่

ของบริษัทฯ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดอบรม"ฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟประจำปี 2564"แก่ผู้บริหารและพนักงาน สำนักงานใหญ่โดยวิทยากรจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทองซึ่งการฝึกซ้อมดังกล่าว ได้จัดปฏิบัติการซ้อมอพยพหนีไฟเสมือนจริงเพื่อเป็นการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ผนักงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน โดยมีคุณพรธนา วันเกิดผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทริพยากรบุคคลฯในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนอพยพหนีไฟ และคุณอภิชาติ โยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงฯ ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการแผนอพยพหนีไฟ นำทีมพนักงานฝึกซ้อมฯ เมื่อวัน 20 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ไม่เช็คเครดิต,บริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์,สินเชื่อ อิสลาม,จํานําเล่มทะเบียนรถ,จํานําทะเบียนรถ ไม่เช็คบูโร,บริษัทลิสซิ่ง,บริษัทสินเชื่อรถยนต์,รับรีไฟแนนซ์รถยนต์,ย้ายไฟแนนซ์รถยนต์,จํานําเล่มทะเบียน,จํานําทะเบียนรถยนต์ ไม่ต้องมีคนค้ํา,เช่าซื้อรถยนต์,สินเชื่อรถ,สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ,สินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุด
บริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์,สินเชื่อ อิสลาม,จํานําเล่มทะเบียนรถ

โทร 02-091-6456

Call Center

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564