งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยมีพลเอกดร.ณัฏฐิพงษ์  เผือกสกนธ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมฯ และดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดในปีนี้ ทั้งนี้ ยังได้แจ้งความคืบหน้าในการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์มีรอซ 1 โรงแรมอัลมีรอซฯ กรุงเทพฯ 0-4

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยมีพลเอกดร.ณัฏฐิพงษ์  เผือกสกนธ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมฯ และดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดในปีนี้ ทั้งนี้ ยังได้แจ้งความคืบหน้าในการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์มีรอซ 1 โรงแรมอัลมีรอซฯ กรุงเทพฯ 0-4

รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ไม่เช็คเครดิต,บริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์,สินเชื่อ อิสลาม,จํานําเล่มทะเบียนรถ,จํานําทะเบียนรถ ไม่เช็คบูโร,บริษัทลิสซิ่ง,บริษัทสินเชื่อรถยนต์,รับรีไฟแนนซ์รถยนต์,ย้ายไฟแนนซ์รถยนต์,จํานําเล่มทะเบียน,จํานําทะเบียนรถยนต์ ไม่ต้องมีคนค้ํา,เช่าซื้อรถยนต์,สินเชื่อรถ,สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ,สินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุด
บริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์,สินเชื่อ อิสลาม,จํานําเล่มทะเบียนรถ

โทร 02-091-6456

Call Center

อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565​