TH | EN
สินเชื่อเอทีเอ็ม “ช่วยซ่อมทุกปัญหาทางการเงิน”
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
more..
ธุรกิจให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน
สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน
สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อการพาณิชย์
สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าคงคลัง
more..
*ด่วน!!! รับสมัครพนักงาน*
รูปแบบธุรกิจ
สมัครสมาชิก Amanah Express
more..
1 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมนโยบายการติดตามหนี้ ปี 2562 และอบรม พรบ.การทวงหนี้(2558)
19 มกราคม 2562 Amanah Sport Day
14-15 ธันวาคม 2561 ประชุมแผนการตลาดประจำปี 2562
13 ธันวาคม 2561 อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประกาศเจตนารมณ์ในโครงการ “บริษัทเกษียณสุข”
30 พฤศจิกายน 2561 แสดงความยินดีกับสหการประมูล
17 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมสัญจร ภาคอีสาน
16 พฤศจิกายน 2561 Amanah Analyst Conference
14 พฤศจิกายน 2561 อะมานะฮ์ สนับสนุนกิจกรรมงานการกุศลของสถาบันดารุนเนียมะฮ์
8 พฤศจิกายน 2561 สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
26 ตุลาคม 2561 AMANAH จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่พนักงาน
more..
บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่เลขที่ 16-16/1 ซ. เกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 02-091-6456 โทรสาร. 02-091-6401